Contact

Adres
Aluminium Centrum
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

Postadres
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein
Telefoon 030 - 605 33 44
E-mail info@aluminiumcentrum.nl

Colofon
Het project ‘Kieswijzer voor de juiste aluminiumlegering’ is uitgevoerd door het Aluminium Centrum. Het project is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Materials innovation institute (M2i) en door de participatie van de volgende bedrijven:

Almet Nederland BV
Anox BV
Garfield Aluminium BV
Hydro Aluminium Rolled Products
Melis Metaalgieterijen BV

Kader

Het Aluminium Centrum is in samenwerking met M2i een kennistransfer programma gestart om recent ontwikkelde kennis met betrekking tot aluminium te communiceren naar de markt. Met dit programma beoogt het Aluminium Centrum deze kennis, veelal in samenwerking met andere kennisinstellingen, te valoriseren voor haar achterban en de markt. Het sluit aan bij de doelstelling van M2i met deze kennis meerwaarde te creëren voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dit project is naast enkele andere projecten onderdeel van dit programma.

M2i is een innovatieprogramma dat nieuwe materialen ontwikkelt en toepast in de sectoren transport, energie, consumentenproducten, professionele producten, civiele industrie en materiaalproductie. M2i doet onderzoek naar nieuwe materialen en stelt deze kennis ter beschikking aan het MKB. M2i helpt MKB bedrijven met het oplossen van materiaalproblemen en het beantwoorden van vragen hierover.

Het Aluminium Centrum is de koepelorganisatie voor de aluminium producerende, verwerkende en toepassende industrie en fungeert als kennis- en informatiecentrum. De organisatie heeft tot doel het bevorderen van de toepassing van aluminium in Nederland. Door middel van kennisoverdracht, promotie en onderzoek streeft het Aluminium Centrum naar een toename van het aluminiumgebruik en een versterking van de positie van aluminium in de sectoren bouw, transport, verpakkingen en overige industriële en consumententoepassingen.

Neem contact met ons op