How It’s Made

Aluminium is na zuurstof en silicium het meest voorkomende chemische element op aarde. Zo’n 8% van onze aardkorst bestaat uit alumium, echter altijd gebonden met zuurstof als Al2O3 (aluminiumoxide).

Dit komt het meest voor in bauxiet, dat gemiddeld 50 tot 60% aluminiumoxide bevat. Tijdens de winning van primair aluminium wordt er van ongeveer 4kg bauxiet 1kg aluminium gewonnen.

De productie van primair aluminium is een energie-intensief proces. Er is 13kW/h energie nodig voor de productie van 1kg aluminium. Omdat het primair verkrijgen van aluminium zoveel energie kost is het een van de meest gerecyclede materialen. Het grote voordeel van recycling is dat er 95% minder energie nodig is om het materiaal weer opnieuw leven in te blazen. Hierbij verliest aluminium geen van haar eigenschappen en het kan hierdoor voor dezelfde toepassingen worden gebruikt als het daarvoor gedaan werd.

De video's op deze pagina geven een goed beeld van de productie van aluminium en de halffabrikaten. De onderstaande hoofdstukken gaan dieper in op de herkomst van aluminium en hoe er uiteindelijk van vloeibaar aluminium halffabrikaten worden geproduceerd.

How It's Made Videos