Bauxietwinning

Wereldwijde winning, handel en productie
Fabricage van aluminium producten geschiedt vrijwel overal ter wereld. De hoge waarde en het relatief lage transportgewicht maken het mogelijk dat de fabricage nauwelijks plaatsgebonden is. Wel plaatsgebonden is de productie van primair aluminium. Het onttrekken van de aluinaarde aan het bauxiet geschiedt doorgaans nabij de bauxietwinning.

Bauxietwinning
Bauxiet komt voor in (sub)tropische gebieden en wordt vooral gewonnen in Australië, Latijns-Amerika, en Afrika ,omdat bauxiet daar de hoogste concentratie aluinaarde bevat.

Bauxiet ruime voorraden
Bauxiet is in vergelijkijking met andere natuurlijke grondstoffen zeer ruim beschikbaar. Uitgaande van het wereldgebruik van aluminium werd in 1985 verondersteld dat de toen bekende voorraden goed waren voor 1250 jaar aluminiumproductie. Vergeleken met andere grondstoffen is dat zeer lang. Verwacht mag worden dat het toenemende hergebruik van aluminium die periode nog zal verlengen.

Ruimtegebruik
Voor 1000 kilo primair aluminium moet ongeveer 0.7m2 worden afgegraven tot een diepte van 7 meter. Een derde daarvan wordt gewonnen in gebieden met tropisch regenwoud. Met de totale wereldproductie van aluminium is per jaar ongeveer 3,5km2 tropisch regenwoud gemoeid. Dit is minder dan 1 miljoenste deel van het totaal per jaar. Ten dele herstelt de natuur zichzelf binnen 10 jaar en ten dele wordt het landschap herbeplant of opnieuw ingericht. Om te neutraliseren wordt redmud gedurende 5 tot 10 jaar opgeslagen in grote bekkens. Na afloop kan nieuwe aanplanting plaatsvinden.

Herstel van afgegraven landschap
Tegenwoordig wordt in steeds meer gebieden al in de planningsfase van bauxietwinning met rehabilitatie van het landschap rekening gehouden. Na winning wordt het landschap teruggebracht in de oorspronkelijke staat of, in gevallen waarin overheden dit wensen, vervangen door een ander type ecosysteem voor landbouw, veeteelt, recreatie, ed. Mede dankzij de Wereld Bank, die in veel gevallen meefinanciert, is deze trend naar wereldwijde harmonisatie van de relevante milieunormen ingezet. Rehabilitatie vindt daarom daadwerkelijk plaats.