Bayerproces

Bauxiet wordt gescheiden in aluinaarde en een restfractie. Uit circa 4,6 kg bauxiet wordt 1,9 kg aluinaarde verkregen. De reststof bestaat uit niet opgeloste materialen als zand en metaaloxiden, waarvan ijzeroxide zorgt voor de rode kleur. Vandaar de naam red mud.
Het scheiden vindt plaats door de 4,6 kg bauxiet op te lossen in circa 1,0 liter natronloog (50% oplossing), waarbij na kristallisatie en calcinatie (met kalk) de aluinaarde in poedervorm overblijft. Hoewel natronloog in het proces wordt teruggewonnen, blijven er resten achter in de aluinaarde en de red mud. Red mud kan op kleine schaal worden gebruikt voor het kleuren van dakpannen, waterzuivering, vulmateriaal voor asfaltwegen, rookgasontzwavelingen kunstmest, maar het merendeel is niet economisch bruikbaar en wordt doorgaans opgeslagen in bekkens met een ondoordringbare kleibodem. Na een periode van 5 à 10 jaar. Is door omzetting van CO2 uit de lucht of uit regenwater het restant natronloog geneutraliseerd tot water en soda. Daarna kan nieuwe aanplanting plaatsvinden.

 

 

 

Terug naar Bauxietwinning                                           Naar Elektrolyseproces