Oppervlaktebehandelingen van aluminium

Corrosie vastheid van aluminium
Ondanks het feit dat aluminium veel onedeler is dan staal is het corrosiegedrag veel beter. Een staalplaat die men ’s nachts buiten laat staan, zal door de dauw ’s morgens geheel geroest zijn.
Een plaat aluminium blijft echter onveranderd en eventuele aantasting door de atmosfeer maakt zich pas na langere tijd, soms maanden of zelfs een jaar zichtbaar. Zowel blank staal als blank aluminium zullen in de atmosfeer direct beginnen te oxideren. Door zijn onedele karakter oxi-deert aluminium sneller dan staal. De corrosie op ijzer bestaande uit ijzeroxiden en hydroxiden vormen echter een poreuze laag, waardoorheen zuurstof uit de lucht vrij toegang heeft tot het onderliggende staal, zodat de corrosie ongehinderd voortgang vindt.
Aluminiumoxide daarentegen vormt een geheel gesloten laag, die verdere toetreding van zuurstof en andere bestanddelen uit de lucht verhindert, zodat oxidatie stopt.

Corrosie gedrag van aluminium en aluminium legeringen
De vorming van een beschermende oxidefilm is minder goed wanneer het aluminium legeringselementen bevat. Zeer zuiver aluminium blijft lange tijd glanzen, en corrodeert niet. Het corrosiegedrag van aluminium wordt bepaald door de soort en de hoeveelheid legeringselementen maar ook door de omgeving.
Als men twee verschillende metalen met elkaar in contact brengt in aanwezigheid van een elektrolyt (geleidende vloeistof), ontstaat een elektrochemisch corrosie-element, waarbij het onedele materiaal wordt aangetast. Elektrolyt kan zijn water (regen, dauw) eventuele verontreinigingen zijn zuren of basen, zout (zeezout) of andere stoffen  waardoor de oplossing elektrisch geleidend wordt. Het corrosie gedrag van aluminium is uiteraard ook afhankelijk van het milieu, waarin dit aluminium moet dienst doen, zo kan men spreken van een landelijk-  stedelijk- zeeindustrie of zeeindustrieklimaat. Aluminium is "aniforees" dat wil zeggen dat aluminium in een neutraal milieu niet oplost. Aluminium corrodeert niet in een neutraal milieu (ph=7).

Wat kan de gebruiker doen?
Om corrosie te voorkomen kan de gebruiker van aluminium een aantal maatregelen nemen. Het toepassen van beschermende deklagen, zoals anodiseerlagen, verflagen of poedercoatings kan tot de mogelijkheden behoren. Het uitgebreide gebruik, voor toepassingen buitenshuis, met name in de architectuur, als ook voor allerlei binnentoepassingen, toont aan dat hiermee goede resultaten zijn te behalen. We weten ook dat vuil op aluminium corrosie bevordert. Om de levensduur van aluminium in de praktijk te verlengen, is regelmatig reinigen noodzakelijk.
Niet alleen voor blank, onbeschermd aluminium maar ook voor geanodiseerd en gecoat aluminium is een regelmatige reiniging van essentieel belang voor een goed uiterlijk en lange levensduur. Enkele belangrijke aspecten voor het bepalen van de oppervlakte behandeling zijn dus:

  • De omgeving waarin het product zich bevindt.
  • Uit welke legering het product is gemaakt.
  • Overige kleine hoeveelheden legeringselementen;
  • Overweging uit esthetisch oogpunt (kleur & verfraaiing).
  • De toepassing van het product.